fbpx

BLOG

Blog Wood and Stone

Umowa przedwstępna – co należy wiedzieć?

Kupno czy sprzedaż nieruchomości to zawsze duży stres dla każdej ze stron transakcji – sprzedający obawia się, czy kupujący nie zrezygnuje, kupujący – czy wymarzona nieruchomość nie zostanie sprzedana komuś innemu. Z pomocą w rozwiązaniu tych obaw przychodzi umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Dlaczego warto ją zawrzeć? Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Umowa przedwstępna nazywana jest umową przyrzeczoną: sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży danego lokum, kupujący – do kupna w wyznaczonym terminie. Dzięki umowie przedwstępnej, interesy każdej ze stron są zabezpieczone, a cała operacja przebiegnie win-win. Właśnie dlatego, bez względu na to, czy sprzedajemy czy kupujemy nieruchomość, warto już na początku zadbać o sporządzenie wspomnianej umowy.

Kiedy warto zawrzeć się przedwstępną?

Zawarcie umowy przyrzeczonej niesie za sobą same korzyści: m.in. wtedy, gdy operacja kupna-sprzedaży zostanie sfinansowana z kredytu hipotecznego. Tworząc taki dokument jako kupujący, zyskamy cenne potwierdzenie w przypadku zaciągania kredytu – wiele z nich wymaga bowiem zabezpieczenia zobowiązania hipotecznego. Dzięki umowie przyrzeczonej, kredytodawca zyskuje pewność, że po udzieleniu finansowania, nieruchomość zostanie zakupiona. Warto jednak pamiętać o dwóch rzeczach będąc kupującym: sprawdzeniu swojej zdolności kredytowej wcześniej (w czasach pandemii banki stały się bardziej wymagające pod względem płynności finansowej), po drugie – tworząc umowę przedwstępną warto zawrzeć klauzulę zwalniającą z opłat w przypadku negatywnej decyzji kredytowej. Umowa przedwstępna sprzedaży to także idealne rozwiązanie dla sprzedającego. Dzięki niej zyskujemy pewność, że nasza nieruchomość zostanie kupiona w określonym czasie, a w
przypadku niepomyślnej transakcji – zostanie wypłacone odszkodowanie.

Czy planowana jest umowa przedwstępna?

Jak każdy dokument, umowa przedwstępna sprzedaży powinna zawierać określone zapisy i informacje, by być prawomocną. O czym należy pamiętać:

•    Data i miejsce zawarcia umowy,
•    Dane stron (m.in. seria i numer dowodu tożsamości, numer PESEL,
•    Opis przedmiotu sprzedaży,
•    Uzgodniona cena transakcyjna,
•    Kwota zadatku lub zaliczki,
•    Termin zawarcia właściwej umowy (aktu notarialnego),
•    Podpisy obu stron.

Warto pamiętać, że umowy przedwstępne mogą mieć dwie formy: sporządzone pomiędzy stronami oraz podpisane w formie notarialnej. Ta druga możliwość niesie za sobą koszty (taksa notarialna, opłaty sądowe), ale jest szczególnie przydatna, gdy transakcja kupna nie dojdzie do skutku i roszczenia trafią do sądu. Umowa przedwstępna notarialna gwarantuje także, iż to notariusz będzie czuwać nad przebiegiem całej operacji, dzięki czemu obie strony będą bezpieczne.

 

Image
© Wood and Stone all rights reserved.

 

 

WOOD AND STONE
REAL ESTATE
            
Wood and Stone Sp. z o.o.
Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 12
03-736 Warszawa

 

 

 

 

NIP: 1133037563
REGON: 389420255
KRS: 0000929366

 

 

 

Nr rachunku bankowego:
78 1050 1025 1000 0090 8130 2615

 

Search