fbpx

BLOG

Blog Wood and Stone

Jakie dokumenty potrzebne są do sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż domu, mieszkania czy działki nie zawsze należy do najprostszych operacji. Poszukiwanie kupca, formalności, negocjacje, często także emocje i wspomnienia związane z nieruchomością. I choć wydaje się to wszystko skomplikowane, to warto pamiętać, że podstawą jest dobre przygotowanie. Od czego zacząć sprzedaż nieruchomości? Od zebrania wymaganych dokumentów! Jakich? Podpowiadamy!

„Papierologia” na początek

Wiele osób dopiero w pojawieniu się znalezienia nabywcy na swoje mieszkanie czy dom rozpoczyna proces kompletowania dokumentów, które są potrzebne do tworzenia linii sprzedaży. Niestety, jest to duży błąd. Dlaczego? Po, zawsze, wszystkie, i pierwsze, mamy, mamy ręką – często znajdują się osoby, które znajdują się w archiwach, jeśli są dostępne, czy udajemy się do znajdowania urzędów czy. Po drugie, kluczowy jest tutaj czas. Wdrożenie zebrania publikacji „na już” jest pierwszy – od wielu urzędów ma 7 do nawet 30 dni na wydanie trzeciego zaświadczenia.

Przygotowując się do sprzedaży nieruchomości trzeba też wziąć pod uwagę, że innych dokumentów będziemy potrzebować w przypadku domu, a innych w przypadku mieszkania.

Sprzedaż mieszkań - wymagane dokumenty

W przypadku mieszkania, kluczowa jest forma własności: własnościowe czy spółdzielcze prawo do lokalu. W przypadku, gdy czeka nas sprzedaż mieszkania z własnościowym prawem do lokalu, należy przygotować:

• Dokument potwierdzający podstawę nabycia: akt notarialny, umowa darowizny lub spadku,
• Aktualny odpis z księgi wieczystej: to w niej znajdziemy informacje o formie własności, obciążeniach itp. Warto także porównać zapisy z KW ze stanem faktycznym (ilość pomieszczeń, właściciele itp.),
Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z płatnościami (czynsz, opłaty),
• Zaświadczenie o zameldowaniu w mieszkaniu osoby.

Lista dokumentów potrzebnych w przypadku, gdy czeka na sprzedaż mieszkania ze spółdzielczym prawem do lokalu jest nieco dłuższa:

• Akt notarialny,
• Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przynależności do niej,
• Odpis z księgowości wieczystej (jeśli jest położona),
• Zaświadczenie z SM o przydziału lokalu,
• W przypadku gdy otrzymaliśmy spadek w spadku lub darowiźnie: zaświadczenie o opłaceniu podatku lub zwolnieniu z niego. Otrzymamy je urzędzie skarbowym, zaświadczenie z SM o zwróconym złotym,
• Zaświadczenie lub zameldowanie w mieszkaniu osoby.

Sprzedaż działki budowlanej – potrzebne dokumenty

Podobnie jak w przypadku sprzedaży mieszkania, operacja zbycia działki także powinna rozpocząć się od przygotowania odpowiednich dokumentów:

• Dokument potwierdzający podstawę nabycia: akt notarialny, umowa darowizny lub spadku itp.,
• Aktualny odpis z Księgi wieczystej,
• Wypis z Rejestru gruntów,
• Zaświadczenie o miejscowym prawie zagospodarowania przestrzennego (lub jego braku),
• Wypis z ewidencji gruntów,
• Warunki zabudowy.

Sprzedaż domu – wymagane dokumenty

Co sprzedał sprzedając dom? Oto lista potrzebnych zaświadczeń!

• Dokument potwierdzający podstawę nabycia: akt notarialny umowy kupna, darowizny lub poświadczenie dziedziczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku od spadku,
• Odpis z księgi wieczystej,
• Pozwolenie na użytkowanie budynku lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie zakończenia budowy,
• Wypis z ew. gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
• Decyzja o wysokości podatku od danej nieruchomości
• Zaświadczenie o zameldowanych w danym domu osobach,
• Zaświadczenie o miejscowym prawie zagospodarowania przestrzennego (lub jego braku),
• Dokumentacja techniczna domu,
• Zaświadczenie, czy nieruchomość nie znajduje się na terenie rewitalizacyjnym.

Decydując się na sprzedaż nieruchomości, warto od samego początku, że już proszono o skompletowanie dokumentów. Dzięki temu unikamy niepotrzebnego niepokoju i stresu w przypadku chęci szybkiej sprzedaży. Warto też dodać, że w wielu przypadkach, posiadanie potrzebnych zaświadczeń (informacja o braku zadłużeń, księga wieczysta itd.) może przekonać potencjalnego klienta do zakupu właśnie naszej nieruchomości.

Szukasz agencji pośrednictwa sprzedaży nieruchomości? Sprawdź nasze usługi. Zadbamy o wszystkie formalności.

 

Image
© Wood and Stone all rights reserved.

 

 

WOOD AND STONE
REAL ESTATE
            
Wood and Stone Sp. z o.o.
Centrum Praskie Koneser
Plac Konesera 12
03-736 Warszawa

 

 

 

 

NIP: 1133037563
REGON: 389420255
KRS: 0000929366

 

 

 

Nr rachunku bankowego:
78 1050 1025 1000 0090 8130 2615

 

Search